Årsmøte Grüner ishockey 2022

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Torsdag 7/4-22 kl 1900

Flere opplysninger og dokumenter kommer fortløpende her.

Filer for nedlasting kommer lengre ned på siden. Klikk på LES MER

2022-02-14
JohnnyFredriksen

 

Oslo, 28/2-22

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Torsdag 7/4-22 kl 1900

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 24/3-22.

Sakene kan sendes til: styret@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.

  Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg.
 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

Mal årsberetning fra Lag (NEDLASTING)

InnkallingÅrsmøte 2022 (NEDLASTING)

Saksliste årsmøte 2022 (NEDLASTING)

Regnskap 2021 Signert (NEDLASTING)

Noter til regnskapet år 2021 (NEDLASTING)

Note 8 resultat pr gruppe 2021 (NEDLASTING)

Saldobalanse 31122021 (NEDLASTING)

Økonomisk Beretning 2021 Signert (NEDLASTING)

Revisors beretning (NEDLASTING)

Hovedbudsjett 2022 (NEDLASTING)

Endring i organisasjonsplan - 3 forslag til årsmøtet (NEDLASTING)

Forslag til endring Handlingsplan (NEDLASTING)

Revitalisering av juniorsatsningen i Grüner Hockey (NEDLASTING)

Valgkomiteen 2022 forslag (NEDLASTING)

Årsberetning fra skøyte og ishockeyskolen 2022 (NEDLASTING)

Årsberetning Grüner U8-U9 (NEDLASTING)

Årsberetning JU10 2022 (NEDLASTING)

Årsberetning U10 (f 2012) (NEDLASTING)

Årsberetning fra U11 2021-2022 (NEDLASTING)

Årsberetning U12 GrunerFriskAsker (NEDLASTING)

Arsberetning U13_2021_22 (NEDLASTING)

Årsberetning U14 Grüner 2021_22 (NEDLASTING)

Årsberetning U15 2021/2022 (NEDLASTING)

Årsberetning_Gr_A (NEDLASTING)

Årsberetning fra Grüner 2 senior menn (NEDLASTING)

Årsberetning fra Grüner 3 menn senior (NEDLASTING)

Årsberetning Eastenders veteran senior menn (NEDLASTING)

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket