Årsmøte 2021

Da er sakspapirer til årsmøtet lagt ut.

Se nederst i innkallingen.

Det innkalles herved til årsmøte i Grüner ishockey 04.05.2021 klokken 19:00

Pga covid-19 vil årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams.

2021-04-04
Michael Wass

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20/4-21.

Sakene kan sendes til: tela@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste publiseres 1 uke før årsmøtet.

  Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg.
 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

Oppdatering 27.04.2021!

 

For å kunne avholde årsmøtet effektivt og ha kontroll over stemmeberettigede

så må medlemmer som ønsker å delta melde seg på til årsmøtet.

Regler for å være stemmeberettiget står i innkallingen her over.

 

Påmeldingsfrist 04.05.2021 kl 18.00.

Påmelding til årsmøtet sendes her: styret@grunerhockey.no 

Påmelding må inneholde fullt navn for kontroll mot medlemslister,

ved manglende informasjon kan ikke påmelding godkjennes.

 

For de av våre medlemmer som føler seg usikre på å bruke Microsoft Teams så vil styret avholde et testmøte
på søndag 02.05.2021 kl 16.00-17.00. Her bruker vi også påmelding.

Påmeldingsfrist testmøte: 02.05.2021 kl 15.00.

Påmelding til testmøtet sendes her: styret@grunerhockey.no

 

Styret

 

 

Dokumenter til årsmøtet:

 

Saksliste årsmøte 2021.pdf

Økonomisk Bretning 2020.pdf

Styrets årsberetning 2020.pdf

Årsberetning lagenhet_Gruner Eastenders _2020-2021.pdf

Årsberetning lagenhet_Gruner2_2020-2021.pdf

Årsberetning lagenhet_Gruner3_2020-2021 (1).pdf

Årsberetning U15 2020-21.pdf

Årsberetning_2020_2021_U14.pdf

Årsberetning-Gruner-Damer-2020-2021.pdf

Årsberetning 2021 fra U9 (f 2012).pdf

Årsberetning fra U7 2021.pdf

Årsberetning fra U10 2020-2021.pdf

Årsberetning fra U11 2021.pdf

Årsberetning Gruner U12_2020_21.pdf

Årsberetning Gruner U13_2020_21.pdf

Årsberetning Jenter U8-U10 (4).pdf

Årsberetning ishockeyskole 2020 2021.pdf

Grüner_Ishockey_Revisorberetning.pdf

Regnskap 2021.pdf

Noter_Balanse2020.pdf

BUDSJETT 2021.pdf

Valgkomiteens innstilling.pdf

Aktiviteter

01.01.2022
Påmelding Skøyte-/ishockeyskolen 2021-2022

00:00 - 23:55

Grünerhallen