Styret 2018-10-24 13:04:42

Ordensregler for Grünerhallen

Ordensregler for Grünerhallen (NEDLASTING)

Målplassering trening liten bane (NEDLASTING)

Målplassering Eksempel 3 (NEDLASTING)

 

ORDENSREGLER FOR GRÜNERHALLEN

Grünerhallen skal være et hyggelig og trygt sted å være for alle som bruker den. Derfor har vi fokus på sikkerhet og ivaretakelse av hallen. Du bidrar til dette ved å respektere klubbens retningslinjer for bruk. Lagledere og trenere er hovedansvarlig for at ordensreglene overholdes, slik at hallen brukes på en forsvarlig måte og ikke utsettes for skadeverk. Overtredelse av ordensreglene kan medføre at enkeltpersoner eller lagenheter ikke får tilgang til hallens fasiliteter.

 

  1. Garderobenøkler kvitteres ut hos vaktmester, av trener, materialforvalter, lagleder evt. stedfortreder. Garderobene disponeres minimum 30 minutter før fastsatt treningstid og 50 minutter før fastsatt tid for kamp, og forlates senest 30 minutter etter endt trening/kamp hvis ikke annet er avtalt. Lagleder/trener er ansvarlig for at garderobe, dusj og spillerbokser forlates i god stand, ryddet og rengjort for all søppel.

 

  1. Spillerboksene er kun for spillere, trenere, materialforvaltere og lagledere. Spillerboksene skal ikke brukes til lagring av utstyr som pucker, dekk, markører etc. Spillerboksene er ikke atkomstvei til garderoben - bruk korridorene. Utstyr, kurver og annet skal bæres mellom garderobe og bodareal og ikke slepes langs gulvet.

 

  1. Alle skal forlate isen umiddelbart når treningstiden er over. Under arbeid med ispreparering, og så lenge prepareringsmaskinen befinner seg på isen, skal kun personer som assisterer med flytting av mål oppholde seg på isen. Lukk alle dører til spillerboksene! Spillere, pucker/annet utstyr skal ikke ut på isen før ismaskinporten er lukket.

 

  1. Spill på tvers (for U12 og eldre) er kun tillatt dersom målbur trekkes inn nær kortenden av banen og vinkles innover mot rundvantene. (Se skisse under!)

 

  1. All bruk av og spill med køller utenfor is og skillsrink er forbudt. Dette gjelder også i garderober og korridorer.

 

  1. Tribune-/mingleområdet i Grünerhallen er reservert publikum og skal ikke brukes til trening. Oppvarming/trening/uttøyning henvises til området mellom banemannskontor og sekretariatet. Respekter føringer og sperringer fra de som jobber i hallen.

 

            EGNE REGLER GJELDER FOR BRUK AV SKILLSRINK – se oppslag v/skillsrinken.

 

God økt! J

 

M%E5lplassering%20trening%20liten%20bane.png

Bane.jpg