Innstramming i smitteverntiltak i Oslo (Oppdatert 10.12.2020)

Oppdatert 10.12.2020

STOPP I ALL AKTIVITET FOR BARN/UNGE I UNGDOMSSKOLEALDER.

2020-11-16
Johnny Fredriksen

10.12.2020

Nedstengningen fortsetter.

Byrådet har i dag besluttet å forlenge den sosiale nedstengingen av Oslo, men åpner opp for et begrenset tilbud på fritidsklubber, gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger og juletilbud til vanskeligstilte.
 
 

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo denne høsten. Byrådet har i dag besluttet å videreføre tiltakspakken frem til 7. januar.

Se hele Perssemeldingen her:    Pressemelding fra Oslo kommune 10.12.2020

 


26.11.2020

Endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo
Sammendrag: Smittesituasjonen i Oslo er fortsatt alvorlig
og smittetallene er høye. Dagens situasjon gir derfor
fortsatt grunn til bekymring. Ut fra en
smittevernfaglig vurdering har byrådet derfor besluttet
at alle tidligere tiltak videreføres i ytterligere to uker.
Det er viktig at vi har tiltak som bidrar til videre
stabilisering og nedgang i smittetallene.
Det foreslås kun den endring at det skal åpnes
for maksimalt fem deltakere på digitale arrangementer,
i tillegg til produksjonspersonell.

16.11.2020

Oslo Kommune har nettopp hatt pressekonferanse ang. innstramminger i smittevernstiltak i Oslo. Fra og med i morgen 17. november er det forbud mot å trene INNENDØRS for alle barn/unge i ungdomsskolealder ++ (13 til 19 år). Det betyr at innendørs treninger for våre U14 og U15-lag opphører fra i morgen. Dette gjelder i første omgang fram til 1.12., det vil tas nye beslutninger når 1.12. nærmer seg. For våre spillere i barneskolealder vil aktiviteten gå som normalt, men det anbefales at man trener færre sammen. Vi vil derfor unngå at flere lagenheter trener samtidig. Morten vil komme tilbake til hvordan dette løses de nærmeste ukene. Merk at det IKKE er forbud mot utendørs trening, så er det mulig å opprettholde aktivitet så lenge man ikke er satt i karantene. Alle lagledere må så raskt som mulig informere videre til sine lagenheter vedr. de nye smittevernstiltakene i Oslo Kommune. Selv om U13 og nedover IKKE berøres av de nye tiltakene, er det likevel bra med informasjon. Beskjeden må da være at disse lagenhetene trener som normalt! Husk å sjekke Nevilo jevnlig, da dette kan bety endringer i istidene for enkelte lag. Minner også om de smittevernstiltakene som gjelder i Grünerhallen - husk å sprite hender, og sprite garderobe etter bruk, hold avstand og bli hjemme om du er syk. Link til nye bestemmelser: oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/16-november-byradet-utvider-den-sosiale-nedstengingen?fbclid=IwAR15h1qUthZXpfgDIrCCc4dkbGJd_u-UXlfW2Zbs3GKZI7QxtF4zdyjUTzE #takecare #f**kcovid-19

 

 
 
 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket