Valgkomiteen Grüner ishockey 2020

Valgkomiteen søker kontakt!

2020-02-17
Johnny Fredriksen

Valgkomiteen i Grüner Ishockey ønsker innspill til potensielle kandidater for styreverv i Grüner Ishockey kommende sesong.

Følgende styreroller er på valg:

Styreleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Nestleder og sekretær er ikke på valg.
Styreleder og kasserer velges for to år, øvrige velges for et år.
Valgkomiteen ønsker forslag på hvem de kan snakke med for å få en mest mulig riktig sammensetning av styret for kommende sesong.
For å være valgbar, må kandidaten være over 15 år og man må ha vært medlem i Grüner Ishockey i minimum 1 mnd. på valgtidspunktet, samt ha oppfylt medlemsforpliktelsene (bl.a. ha betalt medlemskontingent og treningsavgift).
Ansatte kan ikke velges, med mindre deres ansettelsesforhold er av følgende art:
1) Personen kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hovedgesjeft.
2) Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
3) Ansattrepresentant

Ta kontakt med:

Marit Anseth på tlf. 90616815

E-post: marit.anseth@hotmail.com

 

Ulf Stubberud på tlf. 90914411

E-post: ulf.stubberud@gmail.com

Aktiviteter

25.09.2021
Påmelding Skøyte-/ishockeyskolen 2021-2022

00:00 - 23:55

Grünerhallen