Styrets sammensetning

 

   Verv Telefon Epost
Odd-Harald Wasenden Klubbleder 900 76 908 Odd-Harald Wasenden
Michael Wass Nestleder 997 98 718 Michael Wass
Johnny Fredriksen Kasserer 918 79 148 Johnny Fredriksen
Sebastian Skaar Sekretær 915 57 481 Sebastian Skaar
Vegard Holm Styremedlem 916 32 804 Vegard Holm
  Styremedlem    
Margaret Aaram Styremedlem 418 23 185 Margaret Aaram
Leif Jarl Varamedlem 412 29 900 Leif Jarl
Ingunn Mathilde Anseth Varamedlem 974 28 542 Ingunn Mathilde Anseth