Styrets sammensetning

 

   Verv Telefon Epost
  Leder    
Michael Wass Nestleder 99798718 Michael Wass
Johnny Fredriksen Kasserer 91879148 Johnny Fredriksen
Torild Anette Caroline Hodt-Billington Sekretær 92243001 Torild Anette Caroline Hodt-Billington
Margaret Aaram Styremedlem 41823185 Margaret Aaram
Harald Tafjord Styremedlem 41807236 Harald Tafjord
Knut Røsjø Andresen Styremedlem 45434744 Knut Røsjø Andresen
       
Marit Anseth Varamedlem 1 90616815 Marit Anseth
Andreas Flataukan Varamedlem 2 48047453 Andreas Flataukan
       
Jørn Wang-Lillemoen Kontrollkomite 1 90080567 Jørn Wang-Lillemoen
Tore Schultz Kontrollkomite 2 90752770 Tore Schultz
       
Ulf Stubberud Valgkomite 1 90914411 Ulf Stubberud
Øystein Kirk Valgkomite 2 93453182 Øystein Kirk
Åshild Amland Valgkomite 3 97183357 Åshild Amland
Isak Myhre Hansen Valgkomite vara 93266310 Isak Myhre Hansen