Æresmedlemmer

Evan S. Malm    Utnevnt til æresmedlem av Grüner IL i mars 1997

Rolf Johansen   Utnevnt til æresmedlem av Grüner IL i mars 1999 (Døde 19.04.2019)

Ragnar Løkke    Utnevnt til æresmedlem av Grüner IL i mars 2002 (Døde 24.02.2020)