JohnnyFredriksen 2020-09-24 12:01:10

Støtteapparat

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
Patrick Kjos Olsen Hovertrener 92424705 Patrick Kjos Olsen
  Ass. trener    
Marit Anseth Lagleder 90616815 Marit Anseth
  Ass. lagleder    
Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper