JohnnyFredriksen 2020-05-12 21:47:19

Støtteapparat

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
  Hovertrener    
  Ass. trener    
  Lagleder    
  Ass. lagleder    
Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper