Støtteapparat Team 2012

Lagledere/Trenere    Telefon  Epost 

Magnus Ulstein

Trener  90639279 Magnus Ulstein
Thomas Berman Ass. trener 90787982 Thomas Berman
  Lagleder    
 Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    

Støtteapparat Team 2012

Lagledere/Trenere    Telefon  Epost 

Magnus Ulstein

Trener  90639279 Magnus Ulstein
Thomas Berman Ass. trener 90787982 Thomas Berman
  Lagleder    
 Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper