Styrets sammensetning etter årsmøtet 25.03.2019

Styret i Grüner Ishockey har fanget opp usikkerhet blant medlemmene knyttet til klubbens juniorsatsing som følge av årsmøtets valg av styremedlemmer 25. mars. 

2019-04-04
Styret Grüner ishockey

Selv om det pr nå er begrenset representasjon fra juniorsiden i klubben, ønsker styret å understreke at satsingen på barne- og ungdomshockey i Grüner fortsetter med full styrke. 

Styret vil arbeide til det beste for hele klubben, og et samlet styre stiller seg bak klubbens organisasjonsplan slik denne ble vedtatt på årsmøtet.
Styret vil arbeide dedikert for å realisere visjonen og målsettingene som ligger  i organisasjonsplanen: «Grüner Ishockey skal være en inkluderende klubb og Norges beste arena for spillerutvikling». 

Det har naturligvis vært mye oppmerksomhet omkring A-lagets suksess og opprykk til Get-ligaen og omkring damelagets kvartfinalespill i NM. Styret er imidlertid også svært opptatt av og stolte av fremgangen i junioravdelingen. Klubben har arbeidet godt med rekruttering og har lyktes med å bygge opp et nytt lag hver sesong de siste årene, og har også fått frem et eget jentelag. I tillegg til stadig sterkere bredde, er styret stolt av det sportslige nivået på aktiviteten i junioravdelingen - som speiler målsettingene i organisasjonsplanen. Dette kommer eksempelvis til uttrykk ved at klubbens U15-lag hadde 8 spillere på sesongens kretslag og også er kvalifisert til forbundscup/NM nå i april.

Styret erkjenner klart at disse fremgangene ikke kommer av seg selv, men tvert imot krever masse arbeid og god tilrettelegging. Som et ledd i dette jobbes i disse dager med å ansette ny sportslig leder for junioravdelingen, som skal ha ansvar for den sportslige satsingen og forsatt god rekruttering av både spillere og trenerressurser på juniorsiden.

Styret inviterer med dette medlemmene til et åpent møte i klubbrommet onsdag 10. april kl. 19.30.