Støtteapparat Team 2008

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
  Hovedtrener    
Elise Harbitz-Rasmussen Ass. trener 91745551 Elise Harbitz-Rasmussen
Caroline Hodt-Billingstad Lagleder 92243001 Caroline Hodt-Billingstad
Neserine Soliman Ass. lagleder 92039055 Neserine Soliman
Støtteapparat      
Antje Wiegand Økonomi 94236635 Antje Wiegand
Nesrine Soliman Kioskansvarlig 92039055 Neserine Soliman
Antje Wiegand Materialforvalter 94236635 Antje Wiegand
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    
Philippe Noury Innkjøpsansvarlig  48299921 Philippe Noury