Støtteapparat Team 2008

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
Patrick Kvello Hovedtrener 47959561 Patrick Kvello
Elise Harbitz-Rasmussen Ass. trener 91745551 Elise Harbitz-Rasmussen
Lene Fredly Rousseau Lagleder 91550382 Lene Fredly Rousseau
Neserine Soliman Ass. lagleder 92039055 Neserine Soliman
Støtteapparat      
  Økonomi    
Nesrine Soliman Kioskansvarlig 92039055 Neserine Soliman
Antje Wiegand Materialforvalter 94236635 Antje Wiegand
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    
Philippe Noury Innkjøpsansvarlig  48299921 Philippe Noury