Støtteapparat Team 2006

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
Odd-Harald Wasenden Hovedtrener 1 90076908 Odd-Harald Wasenden
Jan Erik Kristoffersen Hovedtrener 2 92222404 Jan Erik Kristoffersen
Tom Jarle Dehkes Ass. trener 97677375 Tom Jarle Dehkes
Per Andreas Alnes Lagleder 97727490 Per Andreas Alnes
Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
Kjetil Kjærnet Materialforvalter 92498411 Kjetil Kjærnet
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper