Støtteapparat Team 2006

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
Odd-Harald Wasenden Hovedtrener 1 90076908 Odd-Harald Wasenden
Jan Erik Kristoffersen Ass. trener 92222404 Jan Erik Kristoffersen
Per Andreas Alnes Lagleder 97727490 Per Andreas Alnes
       
Støtteapparat      
Anja Ronesen Økonomi 91358527 Anja Ronesen
  Kioskansvarlig    
Odd-Roar Salamonsen Materialforvalter 97577273 Odd-Roar Salamonsen
Tom Jarle Dekes Materialforvalter 97677375 Tom Jarle Dehkes
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    
Harald Tafjord Dugnadsansvarlig 41807236 Harald Tafjord