Støtteapparat Team 2003

Lagledere/Trenere

  Telefon Epost
  Trener    
  Ass. trener    
   Lagleder    
Støtteapparat      
Leif Jarl Kontaktperson 41229900 Leif Jarl
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    

Dette er et samarbeidslag mellom Grüner og Furuset