ÅRSMØTE GRÜNER ISHOCKEY UTSETTES TIL JUNI

Med bakgrunn i myndighetenes smittevernsregler, hvor begrensningen på antall mennesker samlet p.t. er max. 50 personer, velger styret å utsette årsmøtet i Grüner Ishockey ytterligere. Vi ser verdien av å gjennomføre et årsmøte hvor medlemmene har mulighet til fysisk oppmøte. Myndighetene har forespeilet en oppmykning av reglene og tillatelse til å møtes opp til 200 personer fra 15. juni, og vi berammer derfor ny tid for årsmøtet til etter denne datoen.

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey tirsdag 16. juni kl. 19.00.

Årsmøtet avholdes på PopSenteret, Lille Oslo, Trondheimsvn 2, Bygg T.

2020-06-09
Johnny Fredriksen

Årsmøtet avholdes: Sted kommer!

Frist for å sende inn forslag til årsmøtet var 17. mars. Utsatt årsmøtedato innebærer ikke ny frist for å sende inn forslag.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vil legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Valg.Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Grüner Ishockey i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Grüner Ishockey. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Foreldre som ikke selv er medlem, har hverken møterett eller stemmerett, og er ikke valgbare.


Velkommen til årsmøte!

Hilsen styret

Dokumenter for nedlasting.

20200608 Organisasjonsplan Grüner Ishockey.pdf

Arsberetning fra U8 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U9 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U10 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U11 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U12 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U13 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U14 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U15 2019-2020.pdf

Arsberetning fra U16 2019-2020.pdf

StyretsOkBeretning.pdf

Vedtekter Grüner Ishockey.pdf

Arsberetning Alag 19-20.pdf

Arsberetning lagenhet_Gruner2_2019-2020.pdf

Arsberetning lagenhet_Gruner3_2019-2020.pdf

Saksliste arsmøte 2020.pdf

SignertArsregnskap.pdf

ValgkomiteInnstilling til arsmøte 2020.pdf

Revisjonsberetning.pdf

Kontrollkomiteens_beretning 14-06-2020.pdf

Arsberetning Ishockeyskolen 2019-2020.pdf

Arsberetning Ishockeyskolen jenter-jentelag.pdf

Arsberetning-Gruner-Damer-2019-2020.pdf

2020 Gruner Budsjett v5 (002).pdf

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket